Goda krafter i Rävlanda

Under 2021 hade vi ett projekt som vi kallade Goda krafter i Rävlanda. Ett mycket uppskattat projekt som en del tycker att vi ska ta upp igen. Vad tycker du? Kom till våra möten och påverka hur vi ska göra :)


Så här beskrev vi projektet då: Rävlanda Samhällsförening vill lyfta fram goda krafter i Rävlanda! Det gör vi alla tillsammans genom att varje månad under 2021 utse en eller flera personer som bidragit till att göra Rävlanda bättre i det stora eller i det lilla.
Det handlar om att stärka Vi-känslan i Rävlanda.

Till och med andra söndagen i varje månad kan du nominera en eller flera personer, som du tycker förtjänar extra uppskattning. Detta gör du genom att skicka ett
mejl (ravlanda.samhallsforening@gmail.com) eller lägga ditt förslag i lådan på Tempo. Skriv namn på den du nominerar och motivering för ditt bidrag och gärna ditt eget namn också. Styrelsen i Samhällsföreningen samlar in och utser månadens Goda kraft, som uppvaktas med blomma.

Du kan följa månadens Goda kraft på vår hemsida, fbs Grannsamverkan, Tempo, biblioteket i Rävlanda och anslagstavlan vid stationen.

Har du förslag på månadens område låt oss få veta.