Styrelsen

Katarina Eliasson, Ordförande
e-post: ravlanda.samhallsforening@gmail.com

Telefon: 0705-744041


Anna Müllerström, Kassör
e-post: a.mullerstrom@gmail.com 
Telefon: 0703-286120


Jan Hermansson, Ledamot
e-post: jan.hermansson2@telia.com
Telefon: 0705 664570

Katarina Nordling, vice ordförande
e-post: katarinanordling@hotmail.com


Veronica Kristensson, Ledamot
e-post: kveronica@live.se


Eva-Karin Eriksson, sekreterareMarina Andihn, Ledamot
E-post: Mandihn@gategourmet.com


Mikael Khattab, suppleant
Emma Ahlqvist, suppleant

Valberedning: Dick Almén