Maj - Föreningar

01.05.2021

Rävlanda cykelklubb 

Rävlanda cykelklubb utnämns till maj månads Goda kraft.

Utnämningen går till en hel förening som inte funnits så många år, men som ändå åstadkommit mycket under kort tid. Utnämningen är till hela föreningen, där styrelsen och alla ledare lyfts fram lite extra. Föreningen nybildades efter att den förra cykelklubben gått i stöpet som en av de som nominerar skriver. Styrelsen har kämpat hårt för klubben och alla medlemmar, och ledarna gör ett fantastiskt jobb på onsdagscyklingen för alla barn.

Det finns många eldsjälar i klubben, exempelvis: Marina som är spindeln i nätet, hon håller koll på systemet kring uppdelningen av barn och ungdomar hon har ett stort engagemang och gör ett jättejobb. Magnus som arbetar hårt för att få både gammal och ung att cykla. Han lägger ner många timmar på att MTB-banan ska hållas i skick och har även varit drivande i märkningen av de olika banorna. Mattias som är ordförande ställer upp i vått och torrt och i ur och skur tränar han ungdomarna. Fredrik som fixar informationstavlor och mycket annat.

En levande förening med många medlemmar. En förening där hela familjen kan vara med och som är ett gott exempel på en god förening och är en God kraft i Rävlanda.