April - Barnomsorgen

01.04.2021

Gunilla Hassellöf 

Och Rävlanda Samhällsförening utnämner Gunilla Hassellöf till april månads Goda kraft.

Utnämningen går till en person som engagerat Rävlandabarn i ett flertal år.

Extra mycket kärlek och tack till underbara Gunilla Hassellöf som brinner och ger mycket kärlek till barnen, med henne och de andra dagbarnvårdare i Rävlanda Familjedaghem känner vi oss trygga att lämna det värdefullaste vi har.

Med sitt engagemang och sin fasta hand är hon en trygghet för alla barn som kommer i kontakt med henne. Som dagbarnvårdare i Rävlanda, har hon hjälpt otaliga barn att få en stadig grund att stå på. Genom friluftsfrämjandet följer hon dem vidare in i skolåldern och hon har genom detta gett dem modet och styrkan att testa sina egna vingar.

Varje gång våra barn ser Gunilla så blir det kram och en halvtimmes prat, där Gunilla är uppriktigt intresserad av hur våra barn har det och barnen vill inget hellre än att dela allt i deras liv med henne.

Gunilla är uteslutande den kraft som fick oss att välja dagbarnvård framför förskola. Gunilla är den som alltid har tilltalat barnen, istället för oss som föräldrar, i ämnen som rör dem. Gunilla är den som har låtit barn spendera alla dagar utomhus. Gunilla får barn genom sitt mulleengagemang att känna sig trygga i skogen. Gunilla får barn genom sin verksamhet inom friluftsfrämjandet att vilja spendera mer tid i naturen. Och vad är viktigare för ett samhälle än barnen - samhällets framtid!

Om vi frågar våra barn är det ingen tvekan - Gunilla är bäst!