November - Samhällets stöttepelare

01.12.2021

Räddningstjänsten i Rävlanda

Utnämningen går till alla som arbetar vid Räddningstjänsten i Rävlanda men också till alla de som står i nära relation till dem och som måste ställa upp då brandmännen rycker ut på uppdrag utan dem går det inte.

Räddningstjänsten i Rävlanda som är en så kallad RiB(Räddningstjänst i Beredskap) och värnstation består av ett helt gäng med deltidsbrandmän som har dedikerat en stor del av sitt liv till att vara i beredskap i nära anslutning till Rävlanda. Inte längre än 5-7 min får de befinna sig bort från stationen, inom de minutrarna ska de också ha hunnit att åka iväg med brandbilen, detta under sin jourvecka och då under alla dygnets timmar. De ska också vara välutbildade och vältränade för att kunna klara av sina uppdrag. En eloge också till de närstående som också lätt ska kunna ta över då brandmännen släpper allt i sina händer för en utryckning.

Rävlanda räddningstjänst är en stor tillgång och trygghet för samhället, förutom att de rycker ut vid olyckor och andra tillbud så ställer de alltid upp och visar upp sin verksamhet i olika sammanhang.

Ett gott gäng som vi på detta sätt vill visa vår uppskattning till.

Fortsätt att vara tryggheten för vårt Rävlanda!