Mars - Aktiviteter för äldre

01.03.2021

Holger Karlsson 

I mars har vi fokuserat på de äldre i Rävlanda. Vem är den speciellt goda kraften för äldres välbefinnande i Rävlanda, personen som gör så aktiviteten blir av?

Rävlanda Samhällsförening utnämner Holger Karlsson till marsmånads Goda kraft. Utnämningen går till en person som engagerat Rävlandabor i decennier.

Holger, Rävlandas Mr Bridge, har alltid varit engagerad i Rävlanda på olika sätt genom åren. Han har bland annat innehaft många olika uppdrag inom Rävlanda AIS, nu är det bridgen som gäller.

I vanliga tider spelas det bridge minst en gång i veckan. Holger håller också kurser i bridge.