Ungefär 300 Rävlandabor var vi som firade in våren och Valborg. Stort tack till alla som deltog, körerna med Sophia Blum i spetsen, talaren Petter Larsson, "ljudteknikerna" Jens och Michael, Eva-Karin, Katarina N, Dennis, Marina, Jan, Magnus och Veronica som ordnade fram allt, delade ut sånghäften, tände elden mm, niorna och deras föräldrar som...

Ett välbesökt, engagerande och viktigt möte. Jag upplevde det också som att vi var ganska eniga om hur viktigt det är att vi ser varandra och bemöter varandra positivt. Vår sekreterare Eva har skrivit anteckningar från mötet som ni hittar här. //Katarina E