På tisdag 7/2 kl 19:00, har vi möte i Rävlanda Samhällsförening på Rävlanda Föreningsgård, då får vi digitalt besök av kommunens planarkitekter som berättar om Översiktsplanen som är ute på remiss. Du som medlem är också välkommen!

Ny hemsida

29.12.2022

Nu har vi fått en ny och förhoppningsvis mer lättanvänd hemsida.