September - Rävlandaskolan F-5

01.08.2021

Anna Fahlström 

Rävlanda Samhällsförening utnämner Anna Fahlström, till augustimånads Goda kraft. Anna är klasslärare i klass 3A på Rävlandaskolan F-5.En elev skriver såhär: Hon är en bra lärare. Hon är snäll och lär barnen bra saker. Andra som nominerat Anna menar att hon är världens bästa fröken. Hon är en kompetent, engagerad och duktig lärare. Hon är ambitiös och väldigt kommunikativ, meddelar både när goda och mindre goda saker händer. Hon skickar ut informativa veckobrev. Vi känner oss trygga attl ämna våra barn till henne, trygga i att hon lär barnen allt de behöver för att lyckas längre fram. Hon är en bra och tydlig ledare. Hon ser barnen som individer och anpassar undervisningen efter varje elevs behov. Hon gläds överelevernas framsteg lika mycket som föräldrarna.