Oktober - Hållbar utveckling

01.10.2021

Barbro Lillskog

I oktober har fokus varit på någon som gör något alldeles extra inom hållbar utveckling för Rävlanda. Rävlanda Samhällsförening utnämner Barbro Lillskog till oktober månads Goda kraft. Utnämningen går till en person som engagerat sig inom hållbar utveckling på många sätt genom decennier i Rävlanda.

Barbro är en person som säkert många Rävlandabor känner eller i alla fall vet vem hon är. Hon är en sådan person som ställer upp för andra. Hon hjälper till på olika sätt. Hon håller också ordning i samhället. På sina promenader har hon alltid en påse med och tar upp skräp och annat. De senaste åren har Barbro gått in med hull och hår och samlat in burkar från Rävlandaborna, både vanliga pantburkar men också utländska burkar. Burkarna samlar hon in och skickar in till Panta mera, pengarna går till ungdomsverksamheten i Rävlanda AIS, RAIS.

Barbro är ett föredöme i hur var och en kan bidra till ett trivsamt samhälle och dessutom gör hon det på ett hållbart och föredömligt sätt. Allt ljus på Barbro hon lyser upp inte bara i oktober med sin goda kraft, hon lyser hela året om!