Tack alla som kom på mötet den 9/4 2024

13.04.2024

Tack :)

Ett välbesökt, engagerande och viktigt möte. Jag upplevde det också som att vi var ganska eniga om hur viktigt det är att vi ser varandra och bemöter varandra positivt. Vår sekreterare Eva har skrivit anteckningar från mötet som ni hittar här. //Katarina E

Anteckningar från mötet

Möte Trygghet i fokus/Mer tillsammans i Rävlanda föreningsgård 240409

Deltagarantal ca 45st.

Sammanfattning av mötet:

Katarina E öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Petter berättar lite om vad som har hänt med punkterna som vi hade uppe på mötet 6/2.
Sanatoriet är nu röjt och nytt förslag på byggnation ska presenteras före sommaren.
GC/GV Hällingsjö projektering pågår byggstart 2026.
Parkbänkar: platserna är bestämda och 10st bänkar kommer att placeras ut under 2024.

Det är vi som skapar samhället tillsammans, inga andra. Var stolt och prata positivt om Rävlanda, gräset är inte grönare på andra sidan.

Barnen är det viktigaste vi har så vi lägger extra fokus på skola och fritid så att de kan se positivt på framtiden.

Malin Johansson sektorschef socialtjänsten

Trygghet och brottsförebyggande arbete pågår, kommunerna har numera ett ökat ansvar genom en ny lag som kom 2023. Det är en samverkan mellan skola, fritid, socialtjänstpolis, civilsamhälle och föreningsliv. En person är anställd för att kartläggning av detta.

Niklas Svensson säkerhetssamordnare

Det finns ett politiskt mål om nolltolerans för skadegörelse därav ökad kameraövervakning. Rävlanda och Härryda kommun ligger högt gällande skadegörelse om man jämför med Partille. När det gäller övriga brott ligger vi ganska lika. Niklas menar att extra vuxna ögon, föreningsaktiviteter och kameror bidrar till mindre skadegörelse, men ofta flyttas problemet och det är viktigt att till exempel fältassistenter följer med för det är bra att veta var hänget är för att kunna skapa relations baserad dialog. Publiken menar att Föreningsgården och Vattentornet är nu platser dit hänget flyttat sedan skolan fått kameror. Bra tycker Niklas att den informationen kommer fram för utan information ingen bevakning och alla tips är viktiga för att något ska hända. Det det går bra att tipsa polisen på telefon 114114 eller via härryda appen – Mitt Härryda.

Sinikka Thörn verksamhetsutvecklare UKF

SSPF, skola, socialtjänst, polis och fritid är en arbetsform för att förhindra kriminella konstellationer och rekrytering till sådana. Det gäller att hitta åtgärder för normbrytande beteenden bland ungdomar och barn man jobbar efter dansk modell SSP. Det sker arbeten på generell nivå för alla men också på individnivå. Håkan Kraft är koordinator för Härryda kommun, för Rävlanda gäller att skadegörelse är den typ av brott som dominerar och andra grova brott är så gott som obefintliga. Jämför man med Partille är Allum en hubb för kriminella aktiviteter och någon sådan har inte vi Härryda däremot har vi resecentrum och alla resecentrum överallt har utmaningar.

Ulrika Aebeloe utvecklingsledare folkhälsa

Trygghetsvandring är när man skannar av platser och situationer som kan bidra till brottsliga handlingar. 19 mars genomfördes en trygghetsvandring i Rävlanda med 23 personer från olika organisationer och man fann ut behov av extra belysning på mörka platser, otrygga trafiksituationer och platser för drogförekomst. Nu sammanställer man arbetet och återkoppling pågår, alla synpunkter är välkomna tills vidare gärna via appen mitt Härryda, 114114 eller e tjänsten tipsa polisen.

Dilemma//Publiken fick diskutera ett dilemma man hör ungdomar och frågan uppstår ska man gå fram eller inte. Majoriteten av publiken menar att det är viktigt att gå fram visa intresse och vara trevlig.

Ordningsvakter på plats från Västtrafik vittnade om utmaningen i att finna ut om ungdomar tar droger eller inte och att det är viktigt att man pratar med varandra även föräldrar emellan. Prata med inte prata om. Bästa sättet är att 1. gå fram 2. hälsa på alla och 3. visa vänlighet.

Att man pratar med varann ger bekräftelse åt en person, -man blir känd och igenkänd vilket förhindrar smussel.

Grupparbete

Reflektion: det tycks som det är skadegörelse som är problemet vilket blev ett besked som skapade stor lättnad bland de äldre i publiken som öppet uttalade att då kan man känna sig ganska trygg bara genom vetskapen att några grova brott egentligen inte förekommer på orten även om skadegörelse inte heller är önskvärd. Droger finns bland ungdomar vilket inte bidrar till barn och ungdomars trygghet. Barnen idag är otrygga, mår dåligt och har låg tilltro till vuxenvärlden enligt Niklas Svensson ett arbete man jobbar på och där vi alla kan bidra genom att se hälsa och bekräfta alla barn och ungdomar. En förälder påpekade att då Rävlanda är fulare än t.ex Mölnlycke förmedlar det att det är okej att förstöra då det är ändå så fult. Petter Larsson menar att eftersom hjärtat fick stå kvar liksom påskdekorationerna så behöver det inte självklart vara så eftersom det revs ner på andra platser i kommunen. En diskussion uppstod även om att kontakta föräldrar det är inte säkert att det är populärt bland alla föräldrar att man tar kontakt men mötet var eniga om att ju fler föräldrar som känner varandra desto bättre. Mötet var också eniga om att känner man sig inte trygg så agerar man inte så därför är det viktigt att man möjliggör för aktiviteter som alla kan känna sig välkomna till men vilka de aktiviteterna kan vara är en utmaning att komma på.

//Eva-Karin, sekreterare Rävlanda Samhällsförening

Andra rubriken

Här börjar din text. Du kan klicka här och börja skriva. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam.