Välkommen

18.10.2012

Föreningen för dig som bryr dig om Rävlanda.

Händer just nu:
Projektet Hälsa Naturen vill ha förslag på hur mötesplatsen ska se ut.

Hittills i projektet har vi tillsammans lagt ner frivilligt arbete motsvarande 245 000 kronor. Projektet har fått sponsring till ett värde av 104 000 kr. Bra jobbat!

Vad tycker du om föreningens hemsida?

Har du förslag på vad hemsidan ska innehålla, tips eller synpunkter i övrigt. Hör av dig!