Rävlanda samhällsförening är en ideell förening, partipolitisk och religiöst obunden.

Föreningen vill verka för en god och trivsam miljö i Rävlanda. Boende, arbete och rekreation är de delar i samhällsutvecklingen som föreningen särskilt intresserar sig för.

Några exempel på föreningens engagemang genom åren:

  • Att driva projektet Hälsa Naturen, med syfte att höja livskvaliteten hos boende och besökare.
  • Att påverka Härryda kommun och Trafikverket i syfte att få en planfri korsning, där bilar och tåg möts i olika plan.
  • Att stå som värd för det årliga Valborgsmässofirandet.
  • Att vara samordnare för Rävlandadagen 6 juni varje år
  • Projektet Goda krafter