Vad tycker du?

08.03.2015

Rävlanda Samhällsförening har bjudit in Härryda kommun på besök i vår, för att på plats visa på behovet av upprustning och underhåll i de centrala delerna av Rävlanda.

Vad tycker du kan förbättras i centrala Rävlanda?

Vi vill ha Ditt förbättringsförslag före 1 april. Antingen mailar du ordförande Jan Hermansson, eller ta kontakt med någon annan i styrelsen.