Kom på föreningens oktobermöte

30.09.2012

Onsdag 3 oktober håller Rävlanda Samhällsförening möte, kl. 19 i Föreningsgården. Observera att det är onsdag istället för tisdag. Ingen föranmälan nödvändig, alla är välkomna!

Tisdag 2 oktober hålls kommundelsstämma i Föreningsgården. Samhällsföreningen har bland annat ställt frågan hur Härryda kommun gått vidare med frågan om planfri korsning i Rävlanda efter den namninsamling som gjordes våren 2011 och överlämnades till kommunalråden. Läs artikeln i Härryda Posten.