Heden under förvandling

20.09.2012

Markarbetet fortsätter på Heden. Nu är elkabel dragen förbi kolerakyrkogården nästan fram till Föreningsgården.