Decembermöte, nytt datum

04.12.2019

Gott Nytt År 2019

Vårens möten är 8 januari, 5 februari, 7 mars (årsmöte) 2 april och 7 maj kl 19,00 i Föreningsgården

Väl mött,
Styrelsen