Vi bygger en bro på lördag

10.09.2013

Lördag 14 september blir det brobyggardag vid Björkelid. Det är dags att binda ihop slingan på Heden med Björkelid och en bro över Kyrkbäcken ska snickras.

Start kl. 8, med laddade skruvdragare och snickarbälten på. Bengt Johansson leder arbetet.