Valmöte i Rävlanda

16.08.2014

Vad tänker våra kommunalpolitiker om Rävlanda?

Rävlanda Samhällsförening har bjudit in alla tio partier representerade i kommunfullmäktige till valmöte i Rävlanda. Sex har tackat ja till att komma för att berätta vad partiet planerar att genomföra om man vinner valet 14 september.

Program Valmöte Rävlanda Föreningsgård torsdag 21 augusti

19.00 Inledning av ordförande Jan Hermansson
19.05 Partierna har vardera fem minuter att presentera sitt valbudskap och svara på två övergripande frågor:
- hur ser partiet på allmänna kommunikationer till och från Rävlanda,
- hur vill partiet att bostadsbyggande och infrastruktur i Rävlanda ska utvecklas
19.35 Paus med kaffe och hembakat
19.45 Frågor från publiken
Mötet varar som längst till kl. 21.

Moderator: Göran Karlsson

Väl mött!