Valmöte i Rävlanda med alla politiska partier i kommunen!

22.07.2022

Vad vill de politiska partierna i Härryda kommun med Rävlanda om de vinner valet 2022? Kom och lyssna och ställ din fråga direkt!

Rävlanda Samhällsförening har bjudit in alla partier representerade i Härryda kommunfullmäktige till ett möte med väljare i Rävlanda inför valet 2022.

Syftet med mötet är att ge varje parti möjlighet att framföra sitt budskap och svara på frågor från väljarna i Rävlanda.

Tid: Tisdag 30 augusti, kl. 19-21 Plats: Rävlanda Föreningsgård

Agenda för kvällen som modereras av Göran Karlsson:

19.00 Inledning och välkommen

19.05 Varje parti får fem minuter att fritt förfoga över och under den tiden även besvara frågor enligt inbjudan.

19.40 Paus med kaffe

20.00 Frågor från publiken.

21.00 som senast, avslut.

Väl mött i Rävlanda!
Styrelsen för Rävlanda Samhällsförening