VALBORG

28.04.2015

Fira Valborg på Heden

Torsdag 30 april, kl. 20
Vårliga sånger av Valborgskören och vårtal av Kenneth Pettersson
Elden tänds ca 20.30

Fika till försäljning

Välkommen!