Storåns vatten testat

31.05.2012

I slutet av maj var Carl Hagskiöld AK Lab ute i fält med sin provutrustning för att testa vattenkvalitén i Storån. Vattnet mättes vid tre olika platser; i Kyrkbäcken samt före och efter reningsverket. Proverna visar att det går utmärkt bra att bada i Storån.