Slingan vandaliserad och vi behöver Din hjälp!

25.08.2014

Vår fina naturslinga som vi tillsammans byggt på Heden har blivit utsatt för vandalisering vid två olika tillfällen. Stolpar är välta, kablar avslitna och ljuset är borta.

Det är särskilt tråkigt med tanke på hur uppskattad slingan och dess mötesplatser blivit, ett lyft för hela Rävlanda. Vi vågar till och med tro att det finns de som med slingan upptäckt nöjet och nyttan av att röra sig i naturen.

Rävlanda Samhällsförening är ansvarig förening och vi har avsatt medel för normalt underhåll. Det som hänt kräver långt mer än normalt underhåll. För vandalisering har vi inga extra resurser och vi ber om Din hjälp nu. Det behövs både pengar och frivilliga för att vi ska få stolpar på plats och ljus igen på Heden.
Sätt in ditt bidrag på Rävlanda Samhällsförenings
Bankgiro 134-8051, märk "Hälsa Naturen".
Alla bidrag är välkomna, stora som små.
Händelsen är polisanmäld och vi ber alla vara lite extra vaksamma. Det är viktigt att vi pratar med varandra för att hjälpas åt att förhindra att det händer igen.

Tack

Styrelsen för Rävlanda Samhällsförening
Styrgruppen för projektet Hälsa Naturen