På gång i Rävlanda

13.04.2013

Valborg på Heden 30 april
Vårtal, Valborgsmässokör och om vädret tillåter, Eld.
Heden, kl. 20

Röjardag på Heden 18 maj Inbjudan
Tillsammans går vi ut; röjer, krattar och gräver. Gemensam fika blir det också.
Samling kl. 09.30 vid Hembygdsgården
Följ markarbetet här

Obs! Arbetsdagen 20 april ställs in. Den djupa tjälen gör att det inte går att bearbeta marken. Kom 18 maj!

Väl mött!