Naturslingan återställd

21.10.2014

I augusti blev 12 belysningsstolpar nedrivna och armaturerna stals. Ett bakslag för projektet vars budget inte räknat in skadegörelse. Flygblad gick ut till alla hushåll i Rävlanda och vi har fått ett fantastiskt gensvar.

Allt är nu återställt. Stolparna kom snabbt åter på plats och nya armaturer kunde köpas in. Projektet har fått in 37 000 kr från 100-talet generösa personer. Många har också varit med vid återställandet och lånat både sin muskel- och maskinkraft till hjälp.

Vi är mycket tacksamma över det engagemang som visats för att åter få ljus på Heden.

TACK
Styrelse och arbetsgrupp för Rävlanda Samhällsförening och Hälsa Naturen

Händelsen är polisanmäld, men ärendet nedlagt.