Månadens möte i november

02.10.2016

Tisdag 1 november har föreningen möte kl. 19 i Föreningsgården.

Väl mött
Styrelsen