Lyckat uppstartsmöte i projektet

30.01.2012

Ett välbesökt uppstartsmöte blev det för projektet Hälsa Naturen.

Annonsmarknan om uppstartsmötet 22 januari 2012 (sid 14/15)

https://www.annonsmarknan.se/Upload/Annonsmarknan_2012_6.pdf