Ljuset är tänt!

28.11.2013

Nu har vi 2,5 km slinga på Heden och längs Storån med 67 ljuspunkter längs vägen.Tack vare flitiga frivilliga Rävlandabor kan vi nu alla vistas i det milda gula ljuset hela den mörka årstiden.

Ljuset är tänt från kl. 06.00 fram till det ljusnar.
På kvällen tänds ljuset i skymningen och släcks kl. 22.00.
Alla dagar.

Hela Rävlanda ska vara stolta över vad vi tillsammans lyckats bygga för vårt samhälle och för alla att ta del av.

Projektet är nu mer än halvvägs. Matlagningsmöjligheter och sittplatser och annat kommer!

Vill du också vara med och hjälpa till prata med Jan Hermansson. Vill du hellre ge en ekonomisk gåva till projektet sätt in valfri summa på BG 853-5726.