Info & PR

31.12.2021

Att sponsra projektet Hälsa Naturen är att synas i ett positivt sammanhang där den sociala gemenskapen och naturen är bärare av livskvalité på både kort och lång sikt.

Det är ett projekt som påverkar många och tar vara på naturen i vår närmiljö på ett miljömedvetet och smart sätt. Som sponsor kommer du kunna tillgodogöra dig din insats under mycket lång tid framöver.

Kontakta Katarina Nordling, katarinanordling@hotmail.com

8 januari 2013
Stort tack till familjen Mikael och Adrienne Eriksson Bengtsson som gett en gåva på 1000 kr till projektet.

25 september 2012
Annonsmarknan uppmärksammar att arbetet på Heden är igång
Projektet uppmärksammas i Annonsmarknan, vecka 39 2012