Inbjudan till föreningslivet i Rävlanda

18.10.2015

Vi samlar alla föreningar i Rävlanda till möte för att informera varandra vad som planeras under 2016. Målsättningen med mötet är att få en samordning som möjliggör att Rävlandaborna och flera kan vara med på så mycket som möjligt.

Ytterligare en tanke med mötet är att vi tillsammans i föreningslivet funderar på en gemensam aktivitet under året.

Tisdagen 10 november kl. 19 i Rävlanda Föreningsgård

Ta med era kalendrar och kom!

Styrelsen