Hjärtsäkra Rävlanda

18.04.2013

Lär dig rädda liv!

Man brukar säga att om ingen behandling eller hjärtstartare används inom de första kritiska minutrarna efter ett hjärtstopp är överlevnadschanserna små.

I samarbete med Adam Gilborne och Lisa Gilborne har du nu möjlighet att aktivt vara med och Hjärtsäkra Rävlanda. Vi önskar att så många som möjligt lär sig HLR Hjärt- Lungräddning. Ju fler vi är som kan HLR ju fler liv kan räddas!

Första utbildningsomgången blir 19 mars i Föreningsgården.