Hälsa Naturen, presentation

31.12.2021

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och så blev det. En presentation av projektet Hälsa Naturen som initierades 2012 och stod klart 2014.

Vad handlar Hälsa Naturen om?

En elbelyst naturslinga på 2,5 km och en mötesplats vid Storån. Slingan ska vara tillräckligt bred och tillräckligt hård för att klara springskor, barnvagnar och rullatorer.

Idén var att göra det möjligt för alla att på ett tryggt sätt röra sig i naturen och möta andra människor på ett otvunget sätt. Heden och Storån som båda idag ligger som gömda pärlor mitt i Rävlanda kom att väckas till liv och upptäckas på nytt. Arbetet skulle utföras av så många som möjligt för att vi ska lära känna varandra och vara rädda om det vi skapar tillsammans.

Egentligen började det med tanken att göra det möjligt för äldre personer att ta sig ner till ån för att känna närheten till naturen, istället för att vara hänvisade till den trafikerade landsvägen. Men med tiden och intresset från både nya och gamla Rävlandabor och föreningar i samhället, växte idén och blev till ett projekt med många engagerade.

Så det blev ett EU-projekt

En långsiktig satsning på ökad livskvalité för boende och besökare runt Rävlanda och Storåns dalgång. Med målsättning att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv både fysiskt och socialt samtidigt som unika naturresurser tas tillvara. Ett EU-projekt inom LEADER, grundat på samarbete mellan, föreningar, företag och institutioner i Rävlanda.

EU betalade en del, men de ideella arbetet var minst lika värdefullt.

EU bidrog med drygt 1,5 miljoner kr. Härryda kommun bidrog med 315 000 kr. Totalt kom projektet att kosta 3 miljoner kr. Det betyder att dryga hälften fick vi ihop med ideellt arbete. Vi välkomnade företag, organisationer och privatpersoner med intressen i Rävlanda.

Slingan går över i kommunal drift

Våren 2020 gick slingan helt över i kommunal drift. Projektet hade därmed nått sitt slutgiltiga mål vad gäller skötsel och tillsyn. Att slingan är välbesökt och bidrar till ökad livskvalitét för alla som bor och verkar i Rävlanda stod klart redan långt innan.

Organisation

Projektet drevs av Rävlanda Samhällsförening.
Styrgruppen bestod av :
Jan Hermansson, Rävlanda Samhällsförening, jan.hermansson2@telia.com
Katarina Nordling, Rävlanda Samhällsförening, katarinanordling@hotmail.com
Michael Eliasson, RAIS, familjen_eliasson@hotmail.com
Bengt Johansson, Svenska Kyrkan, bengtejohansson@hotmail.com
Ulla Jönsson, Björketorps församling, ulla.jonsson@bjorketorpsforsamling.se
Kenneth Nilsson, SMU, kenneth_nilsson555@hotmail.com
Roger Andersson, runna@telia.com