Decembermöte

28.11.2016

Årets sista möte blir tisdag 6 december kl. 19 i Föreningsgården.

Väl mött,
Styrelsen