Årsmöte

02.03.2020

Kom på föreningens årsmöte
Måndag 2 mars kl. 19.00 i Föreningsgården.

Väl mött!

Styrelsen